coverwinter2016coverwintercoverzomerarltcoverwinter

donderdag 02 april 2020

facebook-banner-Days
Disclaimer & copyright


Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgever Rozenhart Media.

Gebruiksvoorwaarden
De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die via deze website wordt verkregen op welke manier dan ook commercieel te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid
De website van Days magazine is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er onverhoopt onjuistheden op deze website staan, dan kan Rozenhart Media hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend. Rozenhart Media kan er evenmin aansprakelijk voor worden gesteld indien zich, door het gebruik van deze site of hierin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

Verwijzingen naar andere sites
Rozenhart Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar een link vanuit deze site wordt gemaakt. Een link naar andere, externe informatiebronnen wordt alleen ter informatie gelegd. Mocht u technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben over de inhoud van die sites, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden via het contactformulier op deze website. Rozenhart Media neemt dan onmiddellijk maatregelen om de betreffende link aan te passen of te verwijderen.

 
 
  Beverwijk Magazine - voorjaar - zomer 2019 1
 
  BM H18 225 305 
     
  Ten Boom banner fs 225